می خواهم همه مطالب را از سایت قدیم در یک صفحه به اینجا منتقل کنم. تا تکمیل شدن می توانید از محتویات گسسته همین سایت یا سایت قدیم استفاده کنید

- ضرورت های تحقیق

دانشی که در حال حاضر در دسترس ماست و از آن استفاده می کنیم، حاصل تحقیقات پیشین است. این دانش از روز نخست زندگی انسان ها به تدریج شکل گرفته، و به دست ما رسیده است. پس ما نیز باید تلاش کنیم تا آن را کاملتر نمائیم. برخی از فارغ التحصیلان و یا دانشجویان تصور می کنند که گروه مجزایی با عنوان پژوهشگر باید تحقیق کنند. در حالیکه تحقیقات بالینی باید با مشارکت بیماران انجام شود و چنانچه پژوهشگر امکان ویزیت بیمار را نداشته باشد و سیر بیماری را مشاهده نکند و مراحل تشخیص، درمان، عوارض و پیگیری برای مشاهده نتیجه درمان را انجام ندهد، امکان تحقیق نیز برای ایشان فراهم نخواهد بود.  پس هر کسی باید در حیطه کار حرفه ای خودش باید تحقیق بکند.

ضرورت دوم، بدست آوردن توانایی کافی برای ارزیابی روایی و پایایی یافته های مقالات چاپ شده می باشد. بطور معمول خوانندگان مقالات چاپ شده به یافته ها توجه بیشتری می کنند. در حالیکه یافته ها زمانی ارزش دارند که داده ها با روش درست جمع آوری، تحلیل و ارایه شده باشند. این مهارت وقتی بدست می آید که خوانندگان خود تحقیق کرده و قدرت ارزیابی را بدست آوره باشند.

دلیل سوم، یادگیری عمیق فقط با تحقیق بدست می آید.

- تحقیق چیست؟

تحقیق کشف و راه رسیدن به حقیقت است. هیچ محققی چیز جدیدی تولید نمی کند بلکه با استفاه از روش تحقیق به حقایقی که وجود دارد، پی می برد. این حقیقت ممکن است وجود یک وضعیت، پدیده، عوامل موثر، رابطه، علت، اثر، عارضه و مانند اینها باشد. نکته کلیدی در کشف این حقایق امکان تکرار آن توسط خود محقق و سایرین می باشد. به عبارتی روش تحقیق رسیدن به حقیقت با یک روش منظم  است که قابلیت تکرار داشته باشد. دانش یا مجموعه حقایق کشف شده، که امروز به ما به ارث رسیده است، نتیجه تجارب انسانها از روز نخستین تا کنون می باشد. به عبارت دیگر ما انسان های امروزی دارای دو سن تقویمی هستیم. یکی سن شناسنامه ای و دیگری سن دانشی. سن دانشی، به طول تاریخ انسان است. یعنی در اختیار داشتن گنجینه مجموعه تجارب همه انسانها از روز ازل تا کنون. این گنجینه گرانبها با استفاده کردن نه تنها از بین نمی رود بلکه به بهای آن افزوده می شود. رسالت ما افزدون تجارب جدید به گنجینه دانسته های انسان است. ادامه در تحقیق چیست؟

تحقیق چگونه آغاز می شود؟

برخلاف تصور غالب مدرسین و کتاب ها، تحقیق با نوشتن پروپوزال شروع نمی شود. بلکه شاید بتوان گفت مرحله نظری تحقیق با نوشتن پروپوزال پایان می یابد. برای روشن شدن موضوع مراحل تحقیق را مرور می کنیم. تحقیق با یک ایده، فرضیه یا سئوال آغاز می شودما در این نوشته، فرضیه، هدف تحقیق و سئوال طرح شده را معادل فرض کرده ایم.

ما در اینجا در مورد آغاز تحقیق با یک ایده مطلبی نمی نویسیم. زیرا اگر کسی به مرحله خلق ایده رسیده باشد نیازی به مطالب ما ندارد. این مرحله به آسانی به دست نمی آید. شاید از هزار محقق یک نفر بعد از سال ها تحقیق و تجربه و ممارست فقط در یک موضوع واحد بتواند به این مرحله رسیده و بتواند یک ایده تازه را طراحی، اجرا و برای کاربرد ثبت نماید. شاهد این ادعا این است که تعداد Patent دانشگاه علوم پزشکی تهران در حدود 90 سال فعالیت تنها 9 مورد می باشد. برای مشاهده Patent سایر دانشگاه ها می توانید به سایت Scopos  مراجعه فرمائید.

اما سئوال می تواند یکی از موارد زیر را شامل شود: تعیین یا توصیف یک وضعیت مربوط به سلامت و بیماری، عوامل خطر، علل بیماری ها، اثرات مداخلات بر ارتقاء سطح سلامت، پیشگیری، تشخیص، درمان و توابخشی بیماری ها، سوالات مربوط به مدیریت نظام سلامت، آموزش و ارائه خدمات و مراقبت های سلامت و بیماری. در هر صورت یک سئوال وقتی ارزشمند است که برخواسته از یک نیاز و یا اولویت باشد، یعنی در واقع برای پاسخ سئوال مطرح شده تقاضا وجود داشته باشد. این تقاضا می تواند داخل سازمانی یا خارج از آن باشد. بطور قطع وقتی پاسخ یک سئوال مورد تقاضا باشد، حمایت های اداری، مالی و اجرایی آن نیز تامین خواهد شد. این کلیدی ترین عاملی است که در انتخاب موضوع توضیح داده می شود.

- مراحل انجام یک پژوهش:

- انتخاب موضوع  Part II      Part 1  

ـ پیشنهاد فرضیه یا طرح سئوال (هدف تحقیق)

ـ بررسی متون: هیچ پژوهشگری از صفر شروع نمی کند بلکه باید از آنحائیکه مانده ادامه دهد نقطه شروع را چگونه پیدا کنیم؟ از کجا و چگونه آغاز کنیم؟

 ضرورت و کاربرد    جستجوی منابع فارسی     Scopus Part II    Scopus Part I      PubMed    چک لیست پورپوزال     

سازماندهی بررسی متون

ـ اهداف و فرضیات

- متغیرها ( چه چیزهایی باید اندازه گیری شود و چگونه)

ـ روش و مواد: آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات

ـ انواع مطالعات

ـ نگارش و  ارایه پورپوزال طرح پژوهشی: پورپوزال فرم مکتوب یا الکترونیکی اهداف، روش و مواد، برنامه زمانبندی و بودجه یک پروژه تحقیقاتی است. پورپوزال وقتی نوشته و ارایه می شود که محققین خود می دانند چکار می خواهند بکنند. هدف نوشتن پورپوزال مشخص کردن چهارچوب تحقیق است که به منظور بررسی و اخذ مجوز تحقیق به یک مرکز تحقیقات، دانشگاه یا موسسه پذیرنده دیگر ارایه می شود. نحوه ارایه پورپوزال را موسسه پذیرنده تعیین می کند. در حال حاضر پذیرش پورپوزال های طرح تحقیقاتی و همه پایان نامه ها در دانشگاه های علوم پزشکی در سامانه پژوهان همان دانشگاه صورت می گیرد.  روش ثبت نام در فایل مقابل ارایه می شود. ثبت نام در پژوهان در حال حاضر دسترسی به سامانه پژوهان از خارج از دانشگاه ع پ شهید بهشتی و مراکز تابعه مقدور نیست. ولی اعضای هیات علمی، دستیاران و دانشجویان می توانند با گرفتن VPN از اداره فناوری دانشگاه از هر جای دیگر نیز به پژوهان دسترسی داشته باشند ( الان کار نمی کند). برای آمادگی ورود مطالب در سامانه پژوهان توصیه می شود چک لیست تنظیم پورپوزال را ببینید.

ثبت طرح در پژوهان:       چک لیست           کتاب راهنما         پروپوزال راهنما    روش شناسی پژوهش های کاربردی در علوم پزشکی

 - تصویب پروپوزال و تائید کمیته اخلاق: پورپوزال ارایه شده ابتدا از نظر ضرورت، منطق علم و اولویت توسط داوران و شورای پژوهشی بررسی می شود. سپس در صورت تصویب طرح نیاز به تائید کمیته اخلاق دارد. ماموریت اصلی کمیته اخلاق پاسداری از فرایند تولید دانش و صیانت از حقوق جامعه و محیط زیست بویژه حقوق بیماران، کودکان، افراد ناتوان و محجور و افرادی که فاقد قدرت شناخت مضرات و عوارض مشارکت هستند، می باشد. طبیعی است که پیشنهاد دهندگان طرح پژوهشی برای تسهیل فرایند تصویب باید از اولویت ها، فرایند های بررسی و تصویب، مقررات حاکم، علایق سازمان آگاه باشند.

 ـ عقد قرارداد با مجری طرح (مجوز اجرای تحقیق)

ـ اجرای مطالعه مطابق پروپوزال مصوب

ـ تحلیل داده ها

ـ نگارش و انتشار مقاله

چون هنوز این بخش کامل نشده است می توانید از وب سایت پیشین بازدید کنید


 

راهنمای جامع تحقیق و مقاله نویسی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست