درس انتخابی آشنایی با تحقیقات مبتنی بر جمعیت کد 3154631

ارایه برای ترم 3 و 5

 

معیارهای دانشجویان برای انتخاب درس انتخابی بر هیچکس پوشیده نیست و چون بنده با این معیارها موافق نیستم، پس آنها را لیست نمی کنم. ولی انتخاب این درس برای کسانی مناسب است که معیار آنها یادگیری واقعی مهارت تحقیق است. البته باید در نظر داشت که در این فرصت زمانی محدود، تنها بخشی از اهداف قابل تحقق می باشد.  به عبارت دیگر این دروس مقدمه ای بر یادگیری هستند و برای یادگیری کامل نیاز به پیگیری های بعدی از جمله دو درس انتخابی دوره کارورزی و پایان نامه می باشد. علاوه بر آن تلاش می نمایم دریجه ای از حقایق بر دانشجویان گشوده شود که آنها توانائی اتخاذ روش های مناسب برای ادامه سال های تحصیل پیش رو و نقش آفرینی بدست آورند. توصیه می شود برای تصمیم گیری درست، قبل از انتخاب دروس با دانشجویان قبلی مشورت نمائید.

محل تشکیل جلسات:  مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت واقع در خیابان دکتر شریعتی روبروی حسینیه ارشاد کوچه شمشک پلاک 9 ط 4 می باشد.

زمان: ساعت  8 تا 12 روزهای پنجشنبه می باشد.

نام استاد: دکتر علی اصغر کلاهی

  a.kolahi@sbmu.ac.ir   kolahii@gmail.com       

اسامی تعدادی از دانشجویان پیشین:

علی نیکوبر

محمد مهدی آزاد

امیرحسین کبیری

فرید فاطمیان

سیدکیان حسینی

کوثر احمدی

محمد مهدی ستاره

سینا زعفری

آرمین علی نژاد

علی باقری

آسیه ضیائی

محمد مهدی صابری نسب

امیر حسین امیری

ارد جلالی

سینا صالحی زاده

محمد امین توفیقی زواره

جواد خانعلی

محمدرضا اذانگو

محمدرضا حیدری

زهرا اسدیان

فاطمه سلطانی

سینا یزدانی

علی آخوندی

مهدیه مهرابی

مهرداد افضلی

پردیس جلفایی

 

 

 

 

دروس انتخابی دوره کارورزی

1- طراحی و اجرای یک برنامه آموزش سلامت (یک ماه) 

2- طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری (یک ماه)

 این درس ها در شش ماهه آخر دوره پزشکی ارائه می شود.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست