مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای دو مجله علمی پژوهشی است. فصلنامه سلامت اجتماعی به زبان فارسی و فصلنامه SDH به زبان انگلیسی می باشد. این مجلات مقالات پژوهشگران داخل و خارج کشور را در حیطه موضوعی پزشکی اجتماعی، سلامت، پیشگیری از عوامل خطر و بیماری ها، اپیدمیولوژی، بهداشت و نظام سلامت را پذیرفته و منتشر می کند.                                 

                سلامت اجتماعی             Social Determinants of Health
journal homepage image
              

 


فایل‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست