فارغ التحصیلان رشته تخصصی پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محل فعالیت

 1. دکتر اکرم شهبازی توده، دانشگاه علوم پزشکی سمنان،
 2. دکتر محمد محمدی، سازمان بهزیستی
 3. دکتر هوشنگ ثابت سعیدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 4. دکتر محمد علی حیدرنیا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 5. دکتر ابوالحسن فراز ، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 6. دکتر نیاکی
 7. دکتر سهیلا خوشبین، وزارت بهداشت
 8. دکتر علی عزیزی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 9. دکتر علی اصغر کلاهی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 10. دکتر حبیب اله مسعودی فرید، سازمان بهزیستی
 11. دکتر سپیده سیگاری،
 12. دکتر زهره ناظمیان،
 13. دکتر سید محسن موسوی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 14. دکتر شکوفه شهریار، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی
 15. دکتر عباس وثوق مقدم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 16. دکتر محمدرضا هدایتی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی مشهد
 17. دکتر مجتبی موسوی بزاز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 18. دکتر بتول موسوی، بنیاد جانبازان
 19. دکتر محمدرضا سهرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 20. دکتر فریبا الماسی،
 21. دکتر نرگس رفعتی،
 22. دکتر محمدرضا سیف الهی،
 23. دکتر فراز رنج پور
 24. دکتر غلامحسین مظفری
 25. دکتر بهزاد دماری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 26. دکتر پانته آ آریا
 27. دکتر زهره حلم زاده،
 28. دکتر مشیانه حدادی، وزارت بهداشت
 29. دکتر عباس انتظاری، وزارت بهداشت
 30. دکتر شاهرخ طهمورس زاده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 31. دکتر فرزانه اثنی عشری، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 32. دکتر آتوسا ایران پور
 33. دکتر کامبیز عباچی زاده، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 34. دکتر رضا شکرریز فومنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 35. دکتر ترمه ترجمان،
 36. دکتر نیما معتمد،
 37. دکتر سید محمد طباطبائی،
 38. دکتر مینا احمدی،
 39. دکتر حسن راشکی، وزارت بهداشت
 40. دکتر مریم میسا صالحی،
 41. دکتر تهمینه قائمیان،
 42. دکتر مریم محسنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 43. دکتر آزاده سیاری فرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 44. دکتر آمیندا امان اللهی
 45. دکتر اهورا احمدی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 46. دکتر بتول طائفی
 47. دکتر آمنه مرزبان راد
 48. دکتر سید احسان بلادیان بهبهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 49. دکتر پرستو امیری
 50. دکتر مریم حاجیان،
 51. دکتر سهند ریاضی،
 52. دکتر بیتا لشکری،
 53. دکتر مژگان مدرسی، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 54. دکتر پگاه محقق،
 55. دکتر عباس زیاری،
 56. دکتر آرزو چوهدری
 57. دکتر نسترن لعل 
 58. دکتر فریما راجی 
 59. دکتر نرگس ملیح
 60. دکتر اعظم اسکندری

 61.  دکتر سعیده نیکو منش

 62. دکترفریبا زمان خانی

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها