روش تحقیق

همه انسان ها پتانسیل های یکسان و محدودیت های مشابه دارند. اگر یک کاری توسط یک انسان انجام شده است، همه انسانها نیز می توانند آن را انجام دهند. به جای لیست کردن محدویت ها با استفاده از پتانسیل ها  راه حلی برای رفع محدودیت ها پیدا کنیم. قطعاً راه حلی وجود دارد. تفاوت انسانها با یکدیگر در نگاه آنها به این مقوله است.  .

شعار ما توانستن است، تلاش ما توانمند شدن و روش ما Learning by Doing

مقدمه

هدف تحقیق رسیدن به حقیقت است. هیچ محققی چیز جدیدی تولید نمی کند بلکه با استفاه از روش تحقیق به حقایقی که وجود دارد، پی می برد. این حقیقت ممکن است وجود یک وضعیت، پدیده، عوامل موثر، رابطه، علت، اثر ادامه

مراحل عملی تحقیق:

  • انتخاب موضوع

نخستین گام برای آغاز تحقیق انتخاب موضوع و مشخص کردن اهداف می باشد. انتخاب موضوع را می توان به دو دسته تولید دانش و تحقیق به منظور یادگیری طبقه بندی کرد. معیار های انتخاب موضوع شامل ادامه

بررسی متون

تنظیم پروپوزال

تنظیم گزارش پایانی

 این مطلب در حال اضافه شدن می باشد

 

 

 

آموزش روش تحقیق طرح آموزش روش پژوهش پورپوزال نویسی تنظیم پایان نامه نویسی پروپوزال مقاله نویسی روش پژوهش روش جستجوی علمی راهنما راهنمای عملی علمی علوم پزشکی

 

 

 


مرکز تحقیقات با برخورداری از اساتید متخصص پزشکی اجتماعی و آمار حیاتی، بستر آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی را فراهم کرده است. امکان اجرای برنامه های آموزشی در محل مرکز و یا برگزاری آن در سایر سازمانها و مراکز آموزشی وجود دارد. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست