انتخاب موضوع

 

نخستین گام برای آغاز تحقیق انتخاب موضوع و مشخص کردن اهداف می باشد. معیار های انتخاب موضوع

روش کل به چزء

  •  به سايت سازمان جهاني بهداشت مي رويم. در اين سايت Health Topics بر اساس فيلد كاري خود مرور مي كنيم. پس از انتخاب موضوع صفحه مربوطه را باز كرده و همه لينك ها بررسي مي نمائيم.
  • CDC

بعد از مشخص شدن حیطه پژوهش یا جامعه مورد تحقیق

تعیین اهداف

جستجوی مجدد

شناسائی متغییر ها و نحوه اندازه گیری آنها

تنظیم پرسشنامه و فرم اطلاعاتی

خلاصه بررسی متون

نوشتن پروپوزال


این مطلب در حال تکمیل شدن است

فایل‌ها