اسامی دانشجویان قبلی و نمرات آنها

  نام دانشجو ورودی سال تحصیلی درس 1 درس 2 درس 3 درس 4 درس 5 درس 6
1 آقای فرشاد جوادیه مهر 84 20 20 20 20  
2 آقای محمد حلاج نژاد مهر 84 20 20 20 20  
3 آقای بابک جهانی راد مهر 84 20 20 20 20  
 
4 خانم ملیکا علاء الدینی مهر 91 20 20 20 20  
5 آقای بنیامین مراد پور ب 91 20 20 19 19  
6 آقای امید ملک محمدی ب 91   20 19 19 19  
7 آقای امین احمدی نیمسال اول 94-93 20 18 15 15  
8 آقای سروش کلانتر نیمسال اول 94-93 17 20 15 15  
9 آقای محمد مهدی رشیدی نیمسال اول 94-93 20 20 20 20  
10 آقای کیوان اسدی نیمسال اول 94-93 20 19.5 18.5 19  
11 آقای امیر مرادی نیمسال اول 94-93 19.5 20 18.5 19  
12 آقای هادی شالو نیمسال اول 94-93 20 19.5 19 18.5  
13 خانم نفیسه جهانگیری نیمسال اول 94-93 18 20 15 15  
14 خانم مهدخت نقاش نیمسال اول 94-93 20 18.5 19 18.5  
15 آقای سعید کاتبی نیمسال اول 94-93 18 20 18 18  
16 آقای محسن عباسی کنگوری نیمسال دوم 94-93 20 20 20 20  
17 آقای علی ملکی نیمسال دوم 94-93 20 20 19.5 19  
18 آقای احسان اسدی
نیمسال دوم 94-93 20 19.5 19 19  
  فاطمه شامخی 20 20 20 20    
  پردیس حلفایی 20 20 20 20    
  علی آخوندی 19 19.5    
  آوا  نویدی 20 19 19    
  مهدیه مهرابی 20 20 20    
  نسیم ربیعی 20 19 19    
  فائزه جدیدی 20 18 18 18    
     

 

فایل‌ها